به سايت انجمن صنفی نمايندگان بيمه دانا خوش آمديد

ليست بيمارستانهای طرف قرارداد بيمه دانا در تهران
 

شماره تلفن آدرس نام بیمارستان رديف
4-88050441 خ ملاصدرا بقيه ا.. الاعظم 16
9-88960051 بلوار كشاورز

پارس

(باستثنا بخش قلب)
17
77503600 خ شريعتي پاسارگاد 18
7-88734551 خ بخارست پاستور نو 19
9-44079131 صادقيه.بلوار اباذر پيامبران 20
5-88821021 خ.كريمخان.م.سنايي تهران 21
4-88884690 خ تهرانپارس تهرانپارس 22
88714891 خ. استاد مطهري توس 23
9-88820091 خ شهيد مطهري جم 24
7-88843975

فردوسي.قرني

 و سميه
حضرت زينب 25
60-88797751 بالاتر از ميدان ونك خاتم الانبياء 26
66701152 ميدان فردوسي دادگستري 27
55560330 بلوار مطهري درمانگاه فرهنگيان كاشان 28
33355000 خ.مصطفي خميني دكتر سبير 29
9-66515000 خ ستارخان رسول اكرم 30
 

صفحه قبلصفحه بعد

 

Copyright © 2006 , All rights reserved.Designed by Farnoush(09123467782)