به سايت انجمن صنفی نمايندگان بيمه دانا خوش آمديد
 

سال نو مبارک

 
 
 
  «  اخبارجديد
::افزايش پوشش های قرارداد درمان انجمن
::تخفيف نوروزی بيمه مسئوليت
::تخفيف بيمه حوادث نوروزی مسافران
::تخفيف بيمه درمان مسافرتی و حوادث انفرادی از 20 اسفند تا 20 فروردين
::بخشنامه بيمه مسئوليت
::لزوم درج کد ملی و کد اقتصادی
::لزوم درج ملزمات بسته بندی
::کارمزد اسفند 92
::راه اندازی سيستم فناوران
::هتل در رامسر
::فرم پيشنهاد و شرايط عمومی جديد بيمه نامه حوادث انفرادی
::موسسه مالياتی
::اطلاعات در مورد ماليات بر ارزش افزوده
::بخشنامه 251 عمر
::هزينه صدور ثالث
::ديدار اعضای کميته استانهای انجمن صنفی با مديرعامل
::تخفيف40%ثالث
::افزايش هزينه صدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 انجمن صنفی پل ارتباطی نمايندگان با شرکت بيمه دانا

 

 

   

مديران بيمه دانا

 

اعضای هيئت مديره انجمن

 

ليست نمايندگان تهران

 

ليست نمايندگان شهرستان

 

مراکز درمانی طرف قرارداد

 

اخبار آرشيو

 

سايت های مرتبط

 

معرفی انواع بيمه نامه ها

 

مدارک پرداخت خسارت

 

سمينار و کلاسهای آموزشی

 
   
 
 
   

 

Copyright © 2006 , All rights reserved.Designed by Farnoush(09123467782)