به سايت انجمن صنفی نمايندگان بيمه دانا خوش آمديد
 

قرارداد درمان انجمن صنفی با پيگیری فراوان خانم مجمديان  با برآورده کردن 98% درخواست های نمايندگان در تاریخ  94/04/01 با همکاری و مساعدت معاونت مجترم اشخاص و مديريت محترم درمان و تيم ايشان منعقد گرديد. جا دارد از زحمات اين عزيزان تشکر گردد.

 
 
 
  «  اخبارجديد
::ثبت چک شخصی توسط نمايندگان در سيستم فناوران
::تشکر از پرسنل درمان
::فرم درمان 94
::فرم عمر و حوادث 94
::فرم ذينفع 94
::نظرخواهی در خصوص قرارداد انجمن
::مراسم ختم مادر خانم فرخنده اصفهانی
::فيش های واريز نشده نمايندگان
::سوال و پاسخ بيمه عمر جهت تدوين کتاب
::افزايش سقف معاينات آزمايش بيمه عمر
::محاسبه و پرداخت هزينه صدور و نگهداری بيمه عمر
::درخواست ها از مديريت محترم عامل در روز مجمع
::قرارداد نمايندگان حقوقی
::قرارداد نمايندگان حقيقی
::اطلاعات در مورد ماليات بر ارزش افزوده
::تخفيف40%ثالث
::افزايش هزينه صدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 انجمن صنفی پل ارتباطی نمايندگان با شرکت بيمه دانا

 

 

   

مديران بيمه دانا

 

اعضای هيئت مديره انجمن

 

ليست نمايندگان تهران

 

ليست نمايندگان شهرستان

 

مراکز درمانی طرف قرارداد

 

اخبار آرشيو

 

سايت های مرتبط

 

معرفی انواع بيمه نامه ها

 

مدارک پرداخت خسارت

 

سمينار و کلاسهای آموزشی

 
   
 
 
   

 

Copyright © 2006 , All rights reserved.Designed by Farnoush(09123467782)