به سايت انجمن صنفی نمايندگان بيمه دانا خوش آمديد
 

از نمايندگانی که به جلسه و انجمن خود بها داده و در روز 29 بهمن شرکت کردند و يا عدم حضور خود را اعلام و وکالت خود را به نماينده مورد اعتماد خود دادند سپاسگزاری می گردد

 
 
 
  «  اخبارجديد
::تخفيف جشنواره زمستانی
::حکم ديوان عدالت اداری در خصوص تابلو
::دعوتنامه مجمع
::وکاتنامه (حق حضور و حق رای در مجمع)
::نامه اعلام مشکلات به دکتر صادق
::درخواست کانديداتوری هيئت مديره و بازرسين انجمن
::نحوه پرداخت کارمزد بعد از اجرای آِيين نامه 83
::قرارداد نمايندگان حقوقی
::قرارداد نمايندگان حقيقی
::اطلاعات در مورد ماليات بر ارزش افزوده
::تخفيف40%ثالث
::افزايش هزينه صدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 انجمن صنفی پل ارتباطی نمايندگان با شرکت بيمه دانا

 

 

   

مديران بيمه دانا

 

اعضای هيئت مديره انجمن

 

ليست نمايندگان تهران

 

ليست نمايندگان شهرستان

 

مراکز درمانی طرف قرارداد

 

اخبار آرشيو

 

سايت های مرتبط

 

معرفی انواع بيمه نامه ها

 

مدارک پرداخت خسارت

 

سمينار و کلاسهای آموزشی

 
   
 
 
   

 

Copyright © 2006 , All rights reserved.Designed by Farnoush(09123467782)