به سايت انجمن صنفی نمايندگان بيمه دانا خوش آمديد
 

سال نو مبارک

 
 
 
  «  اخبارجديد
::تشکر و اعتذار خانم محمديان
::افزايش سقف معاينات آزمايش بيمه عمر
::محاسبه و پرداخت هزينه صدور و نگهداری بيمه عمر
::درخواست ها از مديريت محترم عامل در روز مجمع
::تخفيف جشنواره زمستانی
::حکم ديوان عدالت اداری در خصوص تابلو
::نامه اعلام مشکلات به دکتر صادق
::نحوه پرداخت کارمزد بعد از اجرای آِيين نامه 83
::قرارداد نمايندگان حقوقی
::قرارداد نمايندگان حقيقی
::اطلاعات در مورد ماليات بر ارزش افزوده
::تخفيف40%ثالث
::افزايش هزينه صدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 انجمن صنفی پل ارتباطی نمايندگان با شرکت بيمه دانا

 

 

   

مديران بيمه دانا

 

اعضای هيئت مديره انجمن

 

ليست نمايندگان تهران

 

ليست نمايندگان شهرستان

 

مراکز درمانی طرف قرارداد

 

اخبار آرشيو

 

سايت های مرتبط

 

معرفی انواع بيمه نامه ها

 

مدارک پرداخت خسارت

 

سمينار و کلاسهای آموزشی

 
   
 
 
   

 

Copyright © 2006 , All rights reserved.Designed by Farnoush(09123467782)